Sunday, November 01, 2009

Ridelærerpraktikant

Da har det seg slik at jeg har blitt ridelærer praktikant på Trollspeilet. Jeg synes det er morsomt med undervisning i alle former, er jo fra før instruktør i grunnleggende førstehjelp og D-Hjerte-Lungeredning.

Da denne ordningen ble startet tidligere i år fikk jeg lyst til å være med sånn med en gang, men følte at jeg ikke var helt på noen plass i forhold til å kunne undervise andre. Jeg sitter nesten daglig å leser ridelitteratur, tar notater og prøver å sette meg inn i mye av det som har gått meg hus-forbi de 19 årene jeg faktisk har drevet med hest. Det er mye å sette seg inn i og jeg har på ingen måte nok kompetanse på dette tidspunkt å kunne instruere andre, og det har jeg lyst til å jobbe med.

Som ridelærer praktikant vil jeg kunne delta på kurshelger som er rettet mot nettopp det å undervise andre og få råd og tips til hvordan man kan gjøre dette. Vil også få trening på å undervise sammen med de andre praktikantene. Jeg tror at samspill mellom det å undervise andre, lære seg teori og praktisere selv vil føre til mye mer kunnskap rundt de ulike aspektene ved ridning. Det er dette jeg har lyst til å oppnå!

Jeg ser jo også det at det er hester og ridningen som tar opp all fritid så vi får se hvor lenge jeg arbeider som sykepleier. Kanskje jeg ender opp på en gård med masse dyr og arbeid.
Akk ja, en er enda ung :)